„Софарма Трейдинг“ АД отчита 20%ръст на приходите и 17% на печалбата преди данъци за периода януари-юни 2023 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 20%ръст на приходите и 17% на печалбата преди данъци за периода януари-юни 2023 г.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи първите шест месеца на 2023 г. с ръст на основните си финансови показатели. Приходите на компанията достигат 618 910 хил. лв., което представлява 20% ръст сравнено с 517 867 хил. лв., отчетени в същия период на миналата година. Акумулираната печалба преди данъци бележи 17% ръст до 18 993 хил. лв. спрямо 16 202 хил. лв. в януари-юни 2022 г.

Само през юни 2023 г. приходите на „Софарма Трейдинг“ АД нарастват с14% до 103 545 хил. лв. сравнено с 90 904 хил. лв. в същия месец на предходната година. Печалбата преди данъци в шестия месец възлиза на 2 629 хил. лв.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts