„Софарма Трейдинг“ АД отчита 18% ръст на приходите и 14% на печалбата преди данъци за периода януари-юли 2023 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 18% ръст на приходите и 14% на печалбата преди данъци за периода януари-юли 2023 г.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи юли 2023 г., отчитайки 18% ръст на акумулираните си приходи. Така, те достигат 717 568 хил. лв. спрямо 610 435 хил. лв., отчетени през януари-юли 2022 г. Акумулираната печалба преди данъци за седемте месеца възлиза на 21 186 хил. лв., което представлява увеличение от 14% сравнено с 18 610 хил. лв. в същия период на предходната година.

 Само през юли, „Софарма Трейдинг“ АД отчита 7% ръст приходите, които достигат 98 657 хил. лв. спрямо 92 567 хил. лв. през същия месец на 2022 г. Печалбата преди данъци в седмия месец възлиза на 2 193 хил. лв.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts