„Софарма Трейдинг“ АД отчита 16% ръст в приходите и 82% ръст в печалбата преди данъци за дванадесетте месеца на 2023 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 16% ръст в приходите и 82% ръст в печалбата преди данъци за дванадесетте месеца на 2023 г.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи 2023 г. с приходи в размер на 1 254 987 хил. лв. Така, те нарастват с 16% на годишна база сравнено с одитираните приходи в размер на 1 085 440 хил. лв. за 2022 г. Печалбата преди данъци на компанията за дванадесетте месеца на годината достига 36 446 хил. лв., което представлява ръст от 82% спрямо одитирания резултат от 20 028 хил. лв. в предходната година.

На консолидирано ниво приходите на „Софарма Трейдинг“ АД в периода януари-декември нарастват до 1 672 031 хил.лв., а печалбата преди данъци бележи ръст и възлиза на 34 400 хил. лв.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts