„Софарма Трейдинг“ АД отчита 14% ръст в печалбата преди данъци и 11% в приходите за деветте месеца на 2021 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 14% ръст в печалбата преди данъци и 11% в приходите за деветте месеца на 2021 г.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи деветте месеца на 2021 г. с 14% ръст в акумулираната печалба преди данъци. Така, тя възлиза на 20 382 хил. лв. спрямо отчетените 17 916 хил. лв. в същия период на 2020 г. Акумулираните от началото на годината приходи нарастват с 11% до 708 693 хил. лв. сравнено с реализираните 638 991 хил. лв. в периода януари-септември на предходната година.

Ръст от 35% „Софарма Трейдинг“ АД отчита и в печалбата преди данъци, реализирана само през септември 2021 г. Тя достига 3 134 хил. лв. спрямо отчетените 2 323 хил. лв. в  деветия месец на 2020 г. Приходите на компанията през септември възлизат на 85 275 хил. лв., което представлява 8% ръст сравнено с реализираните 78 648 хил. лв. в същия месец на предходната година.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts