„Софарма Трейдинг“ АД отчита 100% ръст на печалбата преди данъци и 15% на приходите през януари 2022 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 100% ръст на печалбата преди данъци и 15% на приходите през януари 2022 г.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи първия месец на 2022 г., отчитайки ръст на финансовите си показатели. Така, печалбата преди данъци през януари бележи ръст от 100%, достигайки 2 479 хил. лв., сравнено с отчетените 1 242 хил. лв. през същия период на 2021 г. Приходите на компанията възлизат на 80 441 хил. лв. или това е 15% ръст спрямо 69 911 хил. лв., реализирани в първия месец на предходната година.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts