„Софарма Трейдинг“ АД отчита 10% ръст в приходите и 7% в печалбата преди данъци за шестте месеца на 2021 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита 10% ръст в приходите и 7% в печалбата преди данъци за шестте месеца на 2021 г.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи първото шестмесечие на 2021 г. с ръст на финансовите си показатели. Така приходите на компанията за периода януари-юни достигат 463 970 хил. лв., което представлява увеличение от 10% спрямо отчетените 420 907 хил. лв. в същия период на 2020 г. Акумулираната печалба преди данъци от началото на годината нараства със 7% до 13 446 хил. лв. сравнено с 12 512 хил. лв., реализирана през шестте месеца на предходната година.

Само през юни 2021 г. приходите на „Софарма Трейдинг“ възлизат на 77 819 хил. лв. или това е 14% ръст спрямо 68 147 хил. лв., отчетени през същия месец на 2020 г. Печалбата преди данъци в шестия месец достига 2 445 хил. лв.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts