„Софарма Трейдинг“ АД отчита ръст от 26% в приходите през април 2021 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита ръст от 26% в приходите през април 2021 г.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи април 2021 г., като реализира приходи от продажба на стока на стойност 76 417 хил. лв., отбелязвайки ръст от 26%, сравнено с 60 627 хил. лв, отчетени през същия период на 2020 г. Печалбата преди данъци на компанията в четвъртия месец на годината достига 1 151 хил. лв.

Акумулираните приходи на „Софарма Трейдинг“ АД за периода януари-април 2021 г. нарастват до 313 546 хил. лв., което представлява 8% ръст спрямо реализираните 291 187 хил. лв. за първите четири месеца на предходната година. Акумулираната печалба преди данъци също бележи ръст от 8%, възлизайки на 8 848 хил. лв., сравнено с 8 192 хил. лв за същия период на 2020 г.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts