„Софарма Трейдинг“ АД отчита ръст от 26% в приходите през април 2021 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита ръст от 26% в приходите през април 2021 г.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи април 2021 г., като реализира приходи от продажба на стока на стойност 76 417 хил. лв., отбелязвайки ръст от 26%, сравнено с 60 627 хил. лв, отчетени през същия период на 2020 г. Печалбата преди данъци на компанията в четвъртия месец на годината достига 1 151 хил. лв.

Акумулираните приходи на „Софарма Трейдинг“ АД за периода януари-април 2021 г. нарастват до 313 546 хил. лв., което представлява 8% ръст спрямо реализираните 291 187 хил. лв. за първите четири месеца на предходната година. Акумулираната печалба преди данъци също бележи ръст от 8%, възлизайки на 8 848 хил. лв., сравнено с 8 192 хил. лв за същия период на 2020 г.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.