„Софарма Трейдинг“ АД отчита приходи от 73 304 хил. лв. през февруари 2021 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита приходи от 73 304 хил. лв. през февруари 2021 г.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи февруари 2021 г., реализирайки приходи от продажба на стока на стойност 73 304 хил. лв. Така, приходите на компанията във втория месец на годината бележат ръст от 6% сравнено с 69 332 хил. лв, отчетени през същия период на 2020 г.

През февруари „Софарма Трейдинг“ АД отчита увеличение и в печалбата преди данъци, като тя нараства с 5% до 1 894 хил. лв. За сравнение печалбата преди данъци през същия месец на предходната година възлиза на 1 810 хил. лв.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.