„Софарма Трейдинг“ АД отчита приходи от 73 304 хил. лв. през февруари 2021 г. - Софарма Трейдинг АД

„Софарма Трейдинг“ АД отчита приходи от 73 304 хил. лв. през февруари 2021 г.

„Софарма Трейдинг“ АД приключи февруари 2021 г., реализирайки приходи от продажба на стока на стойност 73 304 хил. лв. Така, приходите на компанията във втория месец на годината бележат ръст от 6% сравнено с 69 332 хил. лв, отчетени през същия период на 2020 г.

През февруари „Софарма Трейдинг“ АД отчита увеличение и в печалбата преди данъци, като тя нараства с 5% до 1 894 хил. лв. За сравнение печалбата преди данъци през същия месец на предходната година възлиза на 1 810 хил. лв.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts