Софарма Трейдинг АД отчита приходи от 69 988 хил. лв. през януари 2021 г. - Софарма Трейдинг АД

Софарма Трейдинг АД отчита приходи от 69 988 хил. лв. през януари 2021 г.

Софарма Трейдинг АД приключи януари 2021 г., реализирайки приходи от продажба на стока на стойност 69 988 хил. лв. Така приходите на компанията в първия месец на годината се увеличават с 2% спрямо отчетените 68 495 хил. лв. през същия период на 2020 г.

През януари 2021 г. печалбата преди данъци на Софарма Трейдинг АД достига 1 242 хил. лв.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.