Софарма Трейдинг АД откри нов Регионален дистрибуционен център във Варна - Софарма Трейдинг АД

Софарма Трейдинг АД откри нов Регионален дистрибуционен център във Варна

От 23 март 2014 г. стартира работа новият Регионален дистрибуционен център на Софарма Трейдинг АД в град Варна.

В постоянния си стремеж да предоставя все по-качествена услуга на своите клиенти и партньори, компанията инвестира във внедряването на автоматизирана складова система на австрийската компания KNAPP и в новооткрития си Регионален дистрибуционен център (РДЦ).

Новост в сравнение с идентичната складова система в дистрибуциония център на Софарма Трейдинг в София е, че внедрената във Варна е последно поколение, а новата сграда на складовата база отговаря на изискванията на международния стандарт за Добра Дистрибуторска практика, които ще бъдат въведени през 2017 г.

Основно предимство за клиентите в региона, обслужвани от новия складов център на компанията е, че процесът за обработка на клиентски заявки е почти изцяло автоматизиран, което гарантира по-качествено обслужване, по-висока скорост и минимални грешки при изпълнение на доставките.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts