Промени в управлението на Софарма Трейдинг АД - Софарма Трейдинг АД

Промени в управлението на Софарма Трейдинг АД

На 25.11.2021 г. в Търговския регистър и Регистър на ЮЛНЦ с рег. № 20211125154233 са вписани промени в управлението на „Софарма Трейдинг“ АД.

Г-н Венцислав Маринов е вписан като член на Съвета на директорите на дружеството с мандат до 15.06.2024 г. и Изпълнителен директор на „Софарма Трейдинг“ АД. Венцислав Маринов е част от висшия мениджмънт на Софарма Трейдинг“ АД от самото й създаване. Той е доказан експерт, който познава в детайл сектора на грижата за здравето. През годините е заемал различни управленски позиции в компанията, сред които Заместник Изпълнителен директор, Изпълнителен директор „Търговия на едро“, Финансов директор, Директор „Изпълнение на корпоративната стратегия“ и други.

Г-н Огнян Донев продължава да изпълнява ролята си на Председател на Съвета на директорите, но е заличен като Изпълнителен директор на дружеството.

Г-н Димитър Димитров е заличен като член на Съвета на директорите на „Софарма Трейдинг“ АД.

Заедно с посочените промени e вписано и решението на Общото събрание на акционерите за промяна в устава на дружеството, относно промяна в начина на формиране на променливото възнаграждение на изпълнителния директор (рег. № 20211125162749)

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts