Официална позиция на Софарма Трейдинг - Софарма Трейдинг АД

Официална позиция на Софарма Трейдинг

Уважаеми партньори,

Обръщам се към Вас от името на Софарма Трейдинг, водеща група компании в сектора на грижата за здравето с операции в България и Сърбия.

Разпространението на COVID-19, което доведе до обявяване на извънредно положение в България и Сърбия, издига нашата роля на най-високо национално ниво по отношение на осигуряването и предоставянето на жизненоважни продукти и услуги за сектора на здравеопазването. Уверяваме Ви, че сме предприели всички действия, за да гарантираме стабилността на бизнеса ни, включително непрекъсваемост на доставките на лекарства и консумативи към болнични заведения и аптеки. Дистрибуционните ни центрове работят с нормално работно време и в пълния си капацитет, като не предвиждаме това да се промени и занапред.

Въпреки динамичната ситуация в Европейския съюз и по света, очакваме само временни прекъсвания в доставките на конкретни медицински продукти и консумативи. Екипът на Софарма Трейдинг работи в тясно сътрудничество с партньорите си в сектора на грижата за здравето, като Министерството на здравеопазването и други отговорни институции, браншови организации на фармацевтичните производители, търговците на едро, аптеките и фармацевтите. По този начин, с взаимни усилия и обединени ресурси, успяваме да контролираме кризисната ситуация.

В допълнение работи програма за непрекъснатост на бизнеса, която включва, но не се ограничава до:

/ Кризисен екип, който предава своевременна и коректна информация между ключовите ни партньори, поддържа доверието на заинтересованите страни и уведомява клиентските групи, в случай на критична информация за тях.

/ Организиране на екип с фокус върху състоянието на веригата на доставки и управлението на риска.

/ Управление на оперативния капитал и изпълняване на бизнес плановете.

Предприехме и най-строгите мерки за защита на здравето на нашия екип и екипите на нашите партньори:

/ Регулярна дезинфекция на офисите, работните помещения, складовите бази, както и на превозните средства за доставки.

/ Използване на защитни маска, очила и ръкавици от служителите, отговорни за обслужването на доставки и комуникацията с хора.

/ Пренос на документи само с ръкавици.

/ Прекратяване на всички бизнес пътувания в страната и чужбина и въвеждане на изцяло онлайн срещи.

/ Колегите, чиято функция в компанията го позволява, работят от домовете си.

/ Организация на хората, работещи в локациите ни, за избягване струпването на много хора на едно място.

/ Много други подробни мерки за защита, отговарящи на най-високото ниво на риск.

Искрено апелираме за пълната Ви отговорност и стриктното спазване на всички наложени противоепидемиологични мерки така, че да запазим здравето на своите близки, колеги, фармацевти и други медицински лица.

С уважение,

Димитър Димитров

Изпълнителен директор

Група Софарма Трейдинг

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts