Официална позиция на Софарма Трейдинг - Софарма Трейдинг АД

Официална позиция на Софарма Трейдинг

Уважаеми партньори,

Обръщам се към Вас от името на Софарма Трейдинг, водеща група компании в сектора на грижата за здравето с операции в България и Сърбия.

Разпространението на COVID-19, което доведе до обявяване на извънредно положение в България и Сърбия, издига нашата роля на най-високо национално ниво по отношение на осигуряването и предоставянето на жизненоважни продукти и услуги за сектора на здравеопазването. Уверяваме Ви, че сме предприели всички действия, за да гарантираме стабилността на бизнеса ни, включително непрекъсваемост на доставките на лекарства и консумативи към болнични заведения и аптеки. Дистрибуционните ни центрове работят с нормално работно време и в пълния си капацитет, като не предвиждаме това да се промени и занапред.

Въпреки динамичната ситуация в Европейския съюз и по света, очакваме само временни прекъсвания в доставките на конкретни медицински продукти и консумативи. Екипът на Софарма Трейдинг работи в тясно сътрудничество с партньорите си в сектора на грижата за здравето, като Министерството на здравеопазването и други отговорни институции, браншови организации на фармацевтичните производители, търговците на едро, аптеките и фармацевтите. По този начин, с взаимни усилия и обединени ресурси, успяваме да контролираме кризисната ситуация.

В допълнение работи програма за непрекъснатост на бизнеса, която включва, но не се ограничава до:

/ Кризисен екип, който предава своевременна и коректна информация между ключовите ни партньори, поддържа доверието на заинтересованите страни и уведомява клиентските групи, в случай на критична информация за тях.

/ Организиране на екип с фокус върху състоянието на веригата на доставки и управлението на риска.

/ Управление на оперативния капитал и изпълняване на бизнес плановете.

Предприехме и най-строгите мерки за защита на здравето на нашия екип и екипите на нашите партньори:

/ Регулярна дезинфекция на офисите, работните помещения, складовите бази, както и на превозните средства за доставки.

/ Използване на защитни маска, очила и ръкавици от служителите, отговорни за обслужването на доставки и комуникацията с хора.

/ Пренос на документи само с ръкавици.

/ Прекратяване на всички бизнес пътувания в страната и чужбина и въвеждане на изцяло онлайн срещи.

/ Колегите, чиято функция в компанията го позволява, работят от домовете си.

/ Организация на хората, работещи в локациите ни, за избягване струпването на много хора на едно място.

/ Много други подробни мерки за защита, отговарящи на най-високото ниво на риск.

Искрено апелираме за пълната Ви отговорност и стриктното спазване на всички наложени противоепидемиологични мерки така, че да запазим здравето на своите близки, колеги, фармацевти и други медицински лица.

С уважение,

Димитър Димитров

Изпълнителен директор

Група Софарма Трейдинг

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.