Лидерски екип - Софарма Трейдинг АД

Димитър Димитров
Изпълнителен директор на Група Софарма Трейдинг и член на Борда на директорите

Димитър Димитров е начело на Софарма Трейдинг от самото създаване на компанията през 2006 година. Той е доказан експерт, който познава в дълбочина сектора на грижата за здравето и свързаните с него процеси. Под негово управление Софарма Трейдинг се превръща във водещата компания в сектора и 15 поредни години бележи ръст на финансови си показатели. През 2010 г. Димитър Димитров е сред учредителите на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ) като до 2016 година е Председател на Асоциацията. През 2014-та година е преизбран за Заместник-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, a от самото създаване е Председател на комитет „Здравеопазване“ към Конфедерацията. През 2015 и 2016 година е съпредседател и на Здравния комитет на AmCham. Носител е на голямата награда "Мистър Икономика" за 2017 г. на сп. Икономика.

Валерия Видулова
Изпълнителен директор
Ритейл

Валерия е част от екипа на компанията от 2013 г. и отговаря за създаването и развитието на SOpharmacy. Тя има над 20 години опит в областта на общия, финансовия и стратегическия мениджмънт, натрупан в различни роли в международни компании. Преди да се присъедини към Софарма Трейдинг е заемала позициите финансов директор и прокурист на Merck България. Валерия има богат практически опит в сливания и придобивания, както и в интеграция и преструктуриране на компании в България и на Балканите, придобит в ролята й на директор и акредитиран партньор „Транзакционни услуги” в KPMG. В Софарма Трейдинг тя ръководи няколко придобивания на вериги аптеки и онлайн аптека, както и последващото им интегриране към SOpharmacy. Валерия е завършила Европейска Бизнес Администрация към университет във Великобритания и има квалификация по финансов мениджмънт на престижната Association of Certified Chartered Accountants във Великобритания. Специализирала е корпоративно преструктуриране и Value Based Management във водещите центрове за знания на KPMG във Франкфурт и Мюнхен.

Венцислав Маринов
Изпълнителен директор
Търговия на едро

Венцислав е професионалист с повече от 15 години опит в сектора на грижата за здравето. Част от екипа на Софарма Трейдинг от самото създаване на компанията, като е заемал различни управленски позиции. Познава в детайл бизнеса, процесите и операциите на компанията, като в ролята си на Chief Strategy Execution Officer като отговаря и за развитието и имплементирането на стратегията на Софарма Трейдинг. През 2019 г. поема ролята на Изпълнителен директор на втората най-голяма верига аптеки в България, управляваща брандовете SCS, Санита и Сеiba, която в последствие е придобита от Софарма Трейдинг. Венцислав има дълбоки познания във финансите, операциите, сделките по сливания и придобивания, управлението на бизнес процеси и други.

Милош Ристич
Изпълнителен директор
Софарма Трейдинг Сърбия

Милош e част от екипа на Софарма Трейдинг от 2015 г. като от ден първи отговаря за развитието на операциите на компанията ни в Сърбия. Той има ключова роля за позиционирането на Софарма Трейдинг като лидер на сръбския пазар и участва активно в реализацията на стратегията ни да бъдем стратегически инвеститор в сектора на грижата за здравето в Източна Европа. Преди да се присъедини към компанията е заемал позицията Изпълнителен директор за Балканите на ритейл веригата „Carrefour“, като е отговарял за България и Сърбия. В кариерния си път заема различни управленски позиции, сред които са и Изпълнителен директор на компанията „Delta Maxi”, Главен Вицепрезидент на „Delhaize Europe“, отговаряйки за Сърбия, Черна Гора, Босна и Херцеговина. Има сериозен опит в управлението на веригата на доставки и логистиката, управлението на категории, търговията на едро, обществените поръчки, създаването на стратегии. Милош е доктор по „Бизнес администрация“ от Университета в Белград и има богат международен академичен опит, свързан с London Business School, Harvard Business School, GFK Academy.

Михаела Караманолова
Изпълнителен директор
Медицинска апаратура
и оборудване

Михаела има над 17 години опит в продажбата на медицинска апаратура, оборудване и консумативи, като 10 от тях са в Софарма Трейдинг. Зад гърба си има множество успешни реализирани сделки, като през последните две години с екипа си успя да осъществени ключови за българското здравеопазване доставки на иновативно медицинско оборудване за образна диагностика, терапия и роботизирана хирургия, както и да реализира първите модули на Софарма Академия за експертно обучение на медицински специалисти.

Пламен Колев
Изпълнителен директор
Ексклузивни продукти

Пламен се присъединява към екипа на Софарма Трейдинг през 2016 г., като в продължение на 4 години ръководи един от основните бизнеси на компанията „Търговия на едро“. За този кратък период изгражда силен екип, с който постигат високи резултати. Така, получава възможността да поеме управлението и развитието на ново за компанията бизнес звено „Ексклузивни продукти“. Извън Софарма Трейдинг кариерният му път е свързан с Heineken Загорка АД, където в продължение на 13 година изпълнява различни професионални роли, сред които Търговски представител, Регионален търговски мениджър, Национален мениджър продажби, Мениджър по развитие търговски канали и умения на търговски екип. През 2013 г. се присъединява към екипа на дъщерната компания на Heineken в Беларус на позицията Търговски директор.

Десислава Славчева
Главен директор
Дигитални решения

Десислава е част от екипа на компанията от 2019 г., като преди това е заемала редица управленски позиции в телеком сектора в продължение на 17 години. Преди да се присъедини към екип ни, тя е била Директор Технологично развитие в Теленор и Главен IT архитект на Групата Теленор за региона на Централна и Източна Европа. Десислава има богат опит в областта на технологиите и изграждането и управлението на бизнес процеси. Тя участва активно в създаването на дългосрочната стратегия на Софарма Трейдинг, осигуряването на стабилен растеж и допълнителна стойност с фокус върху технологичните възможности и дигиталните решения.

Петя Ангелова
Главен директор Финанси

Петя е професионалист с нас 20 години опит в областта на счетоводството, финансите и управлението на проекти. Кариерния си път започва като счетоводител, но благодарение на опита си, се издига до позицията Финансов мениджър и Главен счетоводител на „Болкан Минерал и Майнинг“ ЕАД. В периода 2007-2019 г. е част от ключовия мениджърски екип на групата на Swissport – най-големият независим доставчик на наземно обслужване в световен мащаб. В Swissport Bulgaria e заемала позициите на Финансов директор, а в последствие и на Оперативен директор. Петя е била и Главен изпълнителен директор на Swissport Kazakhstan. В последните 2 години от кариерния си път в Swissport International ръководи глобални проекти, обхващащи цялата мрежа на групата в над 50 държави. Управлявала е и проекти на ниво група в „Aviapartner Holding“ - един от водещите независими доставчици на наземно обслужване в Европа с централен офис в Брюксел.

Илиана Бянова
Главен директор Право, риск и съответствие

Илиана е професионалист с над 10 години опит в областта на правото и регулациите, като е заемала различни ръководни и консултантски позиции. Зад гърба си има редица успешни сделки и реализирани проекти. Тя се присъедини към Софарма Трейдинг през 2020 г. от екипа на Първа инвестиционна банка, където в ролята си на Главен директор Правни дейности и нормативно съответствие е част от висшия мениджмънт. Постиженията и експертизата на Илиана я нареждат сред най-влиятелните юристи в бизнеса в Централна и Източна Европа според класацията The Legal 500.

Мая Тасева
Главен директор
Човешки ресурси

Мая е доказан експерт с над 20 години опит. Има богата експертиза в разработването на програми и стратегии в областта на човешките ресурси в съответствие с бизнес целите и резултатите на организацията. През годините е заемала различни управленски позиции в редица международни компании, сред които Coca-Cola HBC, Orbitel, Bulstrad Life – Vienna Insurance Group. Към нас се присъедини през 2020 г. от Carlsberg България, където е била Директор Човешки ресурси.

Саня Йевджениевич
Главен оперативен директор
Софарма Трейдинг Сърбия

Саня е част от екипа на компанията ни в Сърбия от 2017 г. и в ролята си на Главен оперативен директор отговаря за бизнес операциите ни на местния пазар, както и за функциите човешки ресурси, право, управление на качеството и управлението на проекти по сливания и придобивания. Нейната страст са бизнеса и хората и активно подкрепя растежа на бизнеса ни и изпълнението на стратегическите ни планове, изграждането на стабилна организационна структура и развитието на силен и успешен екип. Саня е висш мениджър с богат управленски опит. Преди да се присъедини към Софарма Трейдинг е заемала позицията Вицепрезидент „Човешки ресурси и организационно развитие“ в Ahold Delhaizе, като е отговаряла за развитието и имплементирането на стратегии за развитие на човешките ресурси, подкрепящи постигането на бизнес целите на компанията. Има богат опит в сделките по сливания и придобивания и е участвалa в придобиването от Delhaize Group през 2011 г. и последващото сливане на Ahold през 2016 г.