Лидерски екип - Софарма Трейдинг АД
Лидерски екип: Венцислав Маринов

Венцислав Маринов
Изпълнителен директор и
член на Съвета на директорите

Венцислав е професионалист с повече от 15 години опит в сектора на грижата за здравето. Част от екипа на Софарма Трейдинг от самото създаване на компанията, като е заемал различни управленски позиции, сред които Заместник Изпълнителен директор, Изпълнителен директор „Търговия на едро“, Финансов директор, Директор „Изпълнение на корпоративната стратегия“ и други. Познава в детайл бизнеса, процесите и операциите на компанията, като е отговарял за развитието и имплементирането на стратегията на Софарма Трейдинг. През 2019 г. поема ролята на Изпълнителен директор на втората най-голяма верига аптеки в България, управляваща брандовете SCS, Санита и Сеiba, която в последствие е придобита от Софарма Трейдинг. Венцислав има дълбоки познания във финансите, операциите, сделките по сливания и придобивания, управлението на бизнес процеси и други.

Лидерски екип: Борис Борисов

Борис Борисов
Прокурист Софарма Трейдинг

От 20.09.2021г. Съветът на директорите на „Софарма Трейдинг“ определи и упълномощи г-н Борис Борисов за прокурист на дружеството. От април 2006 година Борис Борисов заема поста Финансов директор на „Софарма“ АД. Също така е Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Софарма Имоти“ АДСИЦ и други публични дружества, част от група Софарма. Трудовият му стаж включва високи управленски позиции включително и в банковия сектор. Завършил е УНСС през 1991 година със специалност “Финанси и кредит“, a пpeз 2012 г. пpидoбивa дoĸтopcĸa cтeпeн oт фaĸyлтeтa пo Oбщecтвeнo здpaвe ĸъм Meдицинcĸи yнивepcитeт - Coфия. Bлaдee aнглийcĸи и pycĸи eзиĸ. Жeнeн, c eднo дeтe.

Лидерски екип: Георги Христов

Георги Христов
Директор Управление веригата
за доставки и оперативна дейност

Георги Христов е част от екипа на Софарма Трейдинг от 2019 г. като първноначално заема позицията Мениджър „Управление на веригата на доставки“. За този период реализира редица успешни проекти, сред които са въвеждането на нова система за прогнозиране и планиране, както и внедряването на автоматизираната система за комисиониране и съхранение на поръчки KNAPP OSR в логистичния център на компанията в София. В кариерният си път Георги Христов преминава през различни управленски позиции в международни компании, сред които Директор „Верига на доставки“ в Данон България, Заместник-изпълнителен директор на „КИ Лоджистикс“, Заместник-управляващ директор в дистрибуторската компания „Експрес логистика и дистрибуция“ и други. Той е участвал и в един от най-мащабните логистични проекти през последните години в България, а именно създаване на обща платформа, обединяваща логистичните процеси и дистрибуцията до 35 000 точки в страната. Георги Христов е член на Борда на съветниците към катедра „Бизнес логистика“ в Университета за Национално и световно стопанство и преподава по различни дисциплини, свързани с управлението на веригата на доставки.

Лидерски екип: Виолета Баракова

Виолета Баракова
Директор Оперативна
дейност - Ритейл

Виолета Баракова е част от екипа на Софарма Трейдинг от самото създаване на компанията. През годините е заемала различни управленски позиции, сред които Директор „Продажби - Аптечен пазар“, Национален мениджър „Продажби и оперативна дейност“ и други. Тя участва активно в създаването на концепцията SOpharmacy и от самото начало управлява оперативната дейност във всички обекти под бранда. Като магистър-фармацевт Виолета има значителен принос и в развитието на здравните услуги, предлагани към клиентите на SOpharmacy. Участва активно в процесите по интеграцията под бранда SOpharmacy на придобитите аптеки ФармаСтор, Ес Си Ес, Сейба, Санита.

Лидерски екип: Георги Младенов

Георги Младенов
Директор Търговия и бизнес развитие – Ритейл

Георги Младенов се присъединява към екипа на Софарма Трейдинг през 2010 г. като експертизата си трупа на различни позиции в организацията. Стартира кариерния си път като стажант, но благодарение на своята амбиция и отдаденост се издига до Продуктов мениджър, а в последствие заема различни управленски позиции, сред които Мениджър Ексклузивни продукти, Мениджър Търговски отдел и други. От ден първи работи върху изграждането на концепцията SOpharmacy, като на позицията Търговски мениджър отговаря за развитието на собствения бранд, продуктовото портфолио и управлението на взаимоотношенията с партньорите. Участва активно в процесите по интеграцията под бранда SOpharmacy на придобитите аптеки ФармаСтор, Ес Си Ес, Сейба, Санита.

Лидерски екип: Михаела Караманолова

Михаела Караманолова
Изпълнителен директор
Медицинска апаратура
и оборудване

Михаела има над 17 години опит в продажбата на медицинска апаратура, оборудване и консумативи, като 10 от тях са в Софарма Трейдинг. Зад гърба си има множество успешни реализирани сделки, като през последните две години с екипа си успя да осъществени ключови за българското здравеопазване доставки на иновативно медицинско оборудване за образна диагностика, терапия и роботизирана хирургия, както и да реализира първите модули на Софарма Академия за експертно обучение на медицински специалисти.

Лидерски екип: Пламен Колев

Пламен Колев
Търговски Директор –
Търговия на едро

Пламен е част от екипа на Софарма Трейдинг от 2016 г. и до 2020 г. той управлява един от основните бизнеси на компанията „Търговия на едро“, като за този период успява да създаде силен екип и постига високи резултати. В следващата година той поема управлението и развитието на ново за компанията бизнес звено „Ексклузивни продукти“. Към настоящия момент Пламен е Търговски Директор - Търговия на едро и, освен за целия екип „Ексклузивно портфолио“, отговаря за управлението на направленията: Аптечен пазар, Болничен пазар - лекарствени продукти, Болничен пазар – консумативи, Пред-дистрибуция и Търговски маркетинг. Извън Софарма Трейдинг кариерният му път е свързан с Heineken Загорка АД, където в продължение на 13 години изпълнява различни професионални роли, сред които Регионален търговски мениджър, Национален мениджър продажби, Мениджър по развитие търговски канали и умения на търговски екип. През 2013 г. се присъединява към екипа на дъщерната компания на Heineken в Беларус на позицията Търговски директор.

Лидерски екип: Мая Тасева

Мая Тасева
Главен директор
Човешки ресурси

Мая е доказан експерт с над 20 години опит. Има богата експертиза в разработването на програми и стратегии в областта на човешките ресурси в съответствие с бизнес целите и резултатите на организацията. През годините е заемала различни управленски позиции в редица международни компании, сред които Coca-Cola HBC, Orbitel, Bulstrad Life – Vienna Insurance Group. Към нас се присъедини през 2020 г. от Carlsberg България, където е била Директор Човешки ресурси.

Лидерски екип: Будимир Санич

Будимир Санич
Изпълнителен директор
Софарма Трейдинг Сърбия

Будимир Санич е професионалист в областта на финансите с над 12 години опит в сферите на одита и грижата за здравето, придобити в мултинационална бизнес среда. Той се присъедини към екипа на Софарма Трейдинг в Сърбия през юни 2021 г. на позицията Финансов директор и от декември същата година пое ролята на Изпълнителен директор на дружеството. Преди да се присъедини към Софарма Трейдинг, той развива кариерния си път в KPMG, където придобива значителен опит в одит мениджмънта. Познава в детайл сектора на грижата за здравето в Сърбия и като Финансов директор на MediGroup е отговарял за финансовите операции на всички здравни и аптечни институции на компанията на национално ниво. Будимир е завършил Икономика във Факултета по икономика на Университета в Белград.