Лидерски екип - Софарма Трейдинг АД

Димитър Димитров
Изпълнителен директор на Група Софарма Трейдинг и член на Борда на директорите

Димитър Димитров е начело на Софарма Трейдинг от самото създаване на компанията през 2006 година. Той е доказан експерт, който познава в дълбочина сектора на грижата за здравето и свързаните с него процеси. Под негово управление Софарма Трейдинг се превръща във водещата компания в сектора и 15 поредни години бележи ръст на финансови си показатели. През 2010 г. Димитър Димитров е сред учредителите на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ) като до 2016 година е Председател на Асоциацията. През 2014-та година е преизбран за Заместник-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, a от самото създаване е Председател на комитет „Здравеопазване“ към Конфедерацията. През 2015 и 2016 година е съпредседател и на Здравния комитет на AmCham. Носител е на голямата награда "Мистър Икономика" за 2017 г. на сп. Икономика.

Валерия Видулова
Изпълнителен директор
Ритейл

Валерия е част от екипа на компанията от 2013 г. и отговаря за създаването и развитието на SOpharmacy. Тя има над 20 години опит в областта на общия, финансовия и стратегическия мениджмънт, натрупан в различни роли в международни компании. Преди да се присъедини към Софарма Трейдинг е заемала позициите финансов директор и прокурист на Merck България. Валерия има богат практически опит в сливания и придобивания, както и в интеграция и преструктуриране на компании в България и на Балканите, придобит в ролята й на директор и акредитиран партньор „Транзакционни услуги” в KPMG. В Софарма Трейдинг тя ръководи няколко придобивания на вериги аптеки и онлайн аптека, както и последващото им интегриране към SOpharmacy. Валерия е завършила Европейска Бизнес Администрация към университет във Великобритания и има квалификация по финансов мениджмънт на престижната Association of Certified Chartered Accountants във Великобритания. Специализирала е корпоративно преструктуриране и Value Based Management във водещите центрове за знания на KPMG във Франкфурт и Мюнхен.

Венцислав Маринов
Изпълнителен директор
Търговия на едро

Венцислав е професионалист с повече от 15 години опит в сектора на грижата за здравето. Част от екипа на Софарма Трейдинг от самото създаване на компанията, като е заемал различни управленски позиции. Познава в детайл бизнеса, процесите и операциите на компанията, като в ролята си на Chief Strategy Execution Officer като отговаря и за развитието и имплементирането на стратегията на Софарма Трейдинг. През 2019 г. поема ролята на Изпълнителен директор на втората най-голяма верига аптеки в България, управляваща брандовете SCS, Санита и Сеiba, която в последствие е придобита от Софарма Трейдинг. Венцислав има дълбоки познания във финансите, операциите, сделките по сливания и придобивания, управлението на бизнес процеси и други.

Милош Ристич
Изпълнителен директор
Софарма Трейдинг Сърбия

Милош e част от екипа на Софарма Трейдинг от 2015 г. като от ден първи отговаря за развитието на операциите на компанията ни в Сърбия. Той има ключова роля за позиционирането на Софарма Трейдинг като лидер на сръбския пазар и участва активно в реализацията на стратегията ни да бъдем стратегически инвеститор в сектора на грижата за здравето в Източна Европа. Преди да се присъедини към компанията е заемал позицията Изпълнителен директор за Балканите на ритейл веригата „Carrefour“, като е отговарял за България и Сърбия. В кариерния си път заема различни управленски позиции, сред които са и Изпълнителен директор на компанията „Delta Maxi”, Главен Вицепрезидент на „Delhaize Europe“, отговаряйки за Сърбия, Черна Гора, Босна и Херцеговина. Има сериозен опит в управлението на веригата на доставки и логистиката, управлението на категории, търговията на едро, обществените поръчки, създаването на стратегии. Милош е доктор по „Бизнес администрация“ от Университета в Белград и има богат международен академичен опит, свързан с London Business School, Harvard Business School, GFK Academy.

Михаела Караманолова
Изпълнителен директор
Медицинска апаратура
и оборудване

Михаела има над 17 години опит в продажбата на медицинска апаратура, оборудване и консумативи, като 10 от тях са в Софарма Трейдинг. Зад гърба си има множество успешни реализирани сделки, като през последните две години с екипа си успя да осъществени ключови за българското здравеопазване доставки на иновативно медицинско оборудване за образна диагностика, терапия и роботизирана хирургия, както и да реализира първите модули на Софарма Академия за експертно обучение на медицински специалисти.

Пламен Колев
Изпълнителен директор
Ексклузивни продукти

Пламен се присъединява към екипа на Софарма Трейдинг през 2016 г., като в продължение на 4 години ръководи един от основните бизнеси на компанията „Търговия на едро“. За този кратък период изгражда силен екип, с който постигат високи резултати. Така, получава възможността да поеме управлението и развитието на ново за компанията бизнес звено „Ексклузивни продукти“. Извън Софарма Трейдинг кариерният му път е свързан с Heineken Загорка АД, където в продължение на 13 година изпълнява различни професионални роли, сред които Търговски представител, Регионален търговски мениджър, Национален мениджър продажби, Мениджър по развитие търговски канали и умения на търговски екип. През 2013 г. се присъединява към екипа на дъщерната компания на Heineken в Беларус на позицията Търговски директор.

Десислава Славчева
Главен директор
Дигитални решения

Десислава е част от екипа на компанията от 2019 г., като преди това е заемала редица управленски позиции в телеком сектора в продължение на 17 години. Преди да се присъедини към екип ни, тя е била Директор Технологично развитие в Теленор и Главен IT архитект на Групата Теленор за региона на Централна и Източна Европа. Десислава има богат опит в областта на технологиите и изграждането и управлението на бизнес процеси. Тя участва активно в създаването на дългосрочната стратегия на Софарма Трейдинг, осигуряването на стабилен растеж и допълнителна стойност с фокус върху технологичните възможности и дигиталните решения.

Петя Ангелова
Главен директор Финанси

Петя е професионалист с нас 20 години опит в областта на счетоводството, финансите и управлението на проекти. Кариерния си път започва като счетоводител, но благодарение на опита си, се издига до позицията Финансов мениджър и Главен счетоводител на „Болкан Минерал и Майнинг“ ЕАД. В периода 2007-2019 г. е част от ключовия мениджърски екип на групата на Swissport – най-големият независим доставчик на наземно обслужване в световен мащаб. В Swissport Bulgaria e заемала позициите на Финансов директор, а в последствие и на Оперативен директор. Петя е била и Главен изпълнителен директор на Swissport Kazakhstan. В последните 2 години от кариерния си път в Swissport International ръководи глобални проекти, обхващащи цялата мрежа на групата в над 50 държави. Управлявала е и проекти на ниво група в „Aviapartner Holding“ - един от водещите независими доставчици на наземно обслужване в Европа с централен офис в Брюксел.

Илиана Бянова
Главен директор Право, риск и съответствие

Илиана е професионалист с над 10 години опит в областта на правото и регулациите, като е заемала различни ръководни и консултантски позиции. Зад гърба си има редица успешни сделки и реализирани проекти. Тя се присъедини към Софарма Трейдинг през 2020 г. от екипа на Първа инвестиционна банка, където в ролята си на Главен директор Правни дейности и нормативно съответствие е част от висшия мениджмънт. Постиженията и експертизата на Илиана я нареждат сред най-влиятелните юристи в бизнеса в Централна и Източна Европа според класацията The Legal 500.

Мая Тасева
Главен директор
Човешки ресурси

Мая е доказан експерт с над 20 години опит. Има богата експертиза в разработването на програми и стратегии в областта на човешките ресурси в съответствие с бизнес целите и резултатите на организацията. През годините е заемала различни управленски позиции в редица международни компании, сред които Coca-Cola HBC, Orbitel, Bulstrad Life – Vienna Insurance Group. Към нас се присъедини през 2020 г. от Carlsberg България, където е била Директор Човешки ресурси.

Саня Йевджениевич
Главен оперативен директор
Софарма Трейдинг Сърбия

Саня е част от екипа на компанията ни в Сърбия от 2017 г. и в ролята си на Главен оперативен директор отговаря за бизнес операциите ни на местния пазар, както и за функциите човешки ресурси, право, управление на качеството и управлението на проекти по сливания и придобивания. Нейната страст са бизнеса и хората и активно подкрепя растежа на бизнеса ни и изпълнението на стратегическите ни планове, изграждането на стабилна организационна структура и развитието на силен и успешен екип. Саня е висш мениджър с богат управленски опит. Преди да се присъедини към Софарма Трейдинг е заемала позицията Вицепрезидент „Човешки ресурси и организационно развитие“ в Ahold Delhaizе, като е отговаряла за развитието и имплементирането на стратегии за развитие на човешките ресурси, подкрепящи постигането на бизнес целите на компанията. Има богат опит в сделките по сливания и придобивания и е участвалa в придобиването от Delhaize Group през 2011 г. и последващото сливане на Ahold през 2016 г.

Уважаеми посетители на уебсайта,

Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

Dear website visitors,

We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.