Лидерски екип - Софарма Трейдинг АД

Венцислав Маринов
Изпълнителен директор и
член на Съвета на директорите

Венцислав е професионалист с повече от 15 години опит в сектора на грижата за здравето. Част от екипа на Софарма Трейдинг от самото създаване на компанията, като е заемал различни управленски позиции, сред които Заместник Изпълнителен директор, Изпълнителен директор „Търговия на едро“, Финансов директор, Директор „Изпълнение на корпоративната стратегия“ и други. Познава в детайл бизнеса, процесите и операциите на компанията, като е отговарял за развитието и имплементирането на стратегията на Софарма Трейдинг. През 2019 г. поема ролята на Изпълнителен директор на втората най-голяма верига аптеки в България, управляваща брандовете SCS, Санита и Сеiba, която в последствие е придобита от Софарма Трейдинг. Венцислав има дълбоки познания във финансите, операциите, сделките по сливания и придобивания, управлението на бизнес процеси и други.

Борис Борисов
Прокурист Софарма Трейдинг

От 20.09.2021г. Съветът на директорите на „Софарма Трейдинг“ определи и упълномощи г-н Борис Борисов за прокурист на дружеството. От април 2006 година Борис Борисов заема поста Финансов директор на „Софарма“ АД. Също така е Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Софарма Имоти“ АДСИЦ и други публични дружества, част от група Софарма. Трудовият му стаж включва високи управленски позиции включително и в банковия сектор. Завършил е УНСС през 1991 година със специалност “Финанси и кредит“, a пpeз 2012 г. пpидoбивa дoĸтopcĸa cтeпeн oт фaĸyлтeтa пo Oбщecтвeнo здpaвe ĸъм Meдицинcĸи yнивepcитeт - Coфия. Bлaдee aнглийcĸи и pycĸи eзиĸ. Жeнeн, c eднo дeтe.

Иво Тодоров
Изпълнителен директор на Софарма Трейдинг в Сърбия

Иво Тодоров има над 10 години опит на висши мениджърски позиции, оперирайки в международна среда. Иво е доказан лидер, който е ориентиран към постигането на бързи резултати, генерирането на ръст на приходите, увеличаването на пазарния дял и повишаването стойността на компанията, както на вътрешни, така и на международни пазари. От октомври 2021 г. Иво Тодоров е Изпълнителен директор на Софарма Трейдинг в Сърбия. Иво Тодоров е и Търговски директор на „Софарма“ АД като през последните над 4 години той отговаря и за международните операции на компанията. От 2011г. е Председател на Асоциацията на Българските Износители (АБИ). Има магистърска степен по Международни икономически отношения от УНСС, и е магистър по Политически науки и международни отношения от University of Algiers, Алжир. Владее 6 езика – сръбски, руски, английски, испански, френски и арабски.

Георги Христов
Директор Управление веригата
за доставки и оперативна дейност

Георги Христов е част от екипа на Софарма Трейдинг от 2019 г. като първноначално заема позицията Мениджър „Управление на веригата на доставки“. За този период реализира редица успешни проекти, сред които са въвеждането на нова система за прогнозиране и планиране, както и внедряването на автоматизираната система за комисиониране и съхранение на поръчки KNAPP OSR в логистичния център на компанията в София. В кариерният си път Георги Христов преминава през различни управленски позиции в международни компании, сред които Директор „Верига на доставки“ в Данон България, Заместник-изпълнителен директор на „КИ Лоджистикс“, Заместник-управляващ директор в дистрибуторската компания „Експрес логистика и дистрибуция“ и други. Той е участвал и в един от най-мащабните логистични проекти през последните години в България, а именно създаване на обща платформа, обединяваща логистичните процеси и дистрибуцията до 35 000 точки в страната. Георги Христов е член на Борда на съветниците към катедра „Бизнес логистика“ в Университета за Национално и световно стопанство и преподава по различни дисциплини, свързани с управлението на веригата на доставки.

Виолета Баракова
Директор Оперативна
дейност - Ритейл

Виолета Баракова е част от екипа на Софарма Трейдинг от самото създаване на компанията. През годините е заемала различни управленски позиции, сред които Директор „Продажби - Аптечен пазар“, Национален мениджър „Продажби и оперативна дейност“ и други. Тя участва активно в създаването на концепцията SOpharmacy и от самото начало управлява оперативната дейност във всички обекти под бранда. Като магистър-фармацевт Виолета има значителен принос и в развитието на здравните услуги, предлагани към клиентите на SOpharmacy. Участва активно в процесите по интеграцията под бранда SOpharmacy на придобитите аптеки ФармаСтор, Ес Си Ес, Сейба, Санита.

Георги Младенов
Директор Търговия и бизнес развитие – Ритейл

Георги Младенов се присъединява към екипа на Софарма Трейдинг през 2010 г. като експертизата си трупа на различни позиции в организацията. Стартира кариерния си път като стажант, но благодарение на своята амбиция и отдаденост се издига до Продуктов мениджър, а в последствие заема различни управленски позиции, сред които Мениджър Ексклузивни продукти, Мениджър Търговски отдел и други. От ден първи работи върху изграждането на концепцията SOpharmacy, като на позицията Търговски мениджър отговаря за развитието на собствения бранд, продуктовото портфолио и управлението на взаимоотношенията с партньорите. Участва активно в процесите по интеграцията под бранда SOpharmacy на придобитите аптеки ФармаСтор, Ес Си Ес, Сейба, Санита.

Михаела Караманолова
Изпълнителен директор
Медицинска апаратура
и оборудване

Михаела има над 17 години опит в продажбата на медицинска апаратура, оборудване и консумативи, като 10 от тях са в Софарма Трейдинг. Зад гърба си има множество успешни реализирани сделки, като през последните две години с екипа си успя да осъществени ключови за българското здравеопазване доставки на иновативно медицинско оборудване за образна диагностика, терапия и роботизирана хирургия, както и да реализира първите модули на Софарма Академия за експертно обучение на медицински специалисти.

Пламен Колев
Търговски Директор –
Търговия на едро

Пламен е част от екипа на Софарма Трейдинг от 2016 г. и до 2020 г. той управлява един от основните бизнеси на компанията „Търговия на едро“, като за този период успява да създаде силен екип и постига високи резултати. В следващата година той поема управлението и развитието на ново за компанията бизнес звено „Ексклузивни продукти“. Към настоящия момент Пламен е Търговски Директор - Търговия на едро и, освен за целия екип „Ексклузивно портфолио“, отговаря за управлението на направленията: Аптечен пазар, Болничен пазар - лекарствени продукти, Болничен пазар – консумативи, Пред-дистрибуция и Търговски маркетинг. Извън Софарма Трейдинг кариерният му път е свързан с Heineken Загорка АД, където в продължение на 13 години изпълнява различни професионални роли, сред които Регионален търговски мениджър, Национален мениджър продажби, Мениджър по развитие търговски канали и умения на търговски екип. През 2013 г. се присъединява към екипа на дъщерната компания на Heineken в Беларус на позицията Търговски директор.

Десислава Славчева
Главен директор
Дигитални решения

Десислава е част от екипа на компанията от 2019 г., като преди това е заемала редица управленски позиции в телеком сектора в продължение на 17 години. Преди да се присъедини към екип ни, тя е била Директор Технологично развитие в Теленор и Главен IT архитект на Групата Теленор за региона на Централна и Източна Европа. Десислава има богат опит в областта на технологиите и изграждането и управлението на бизнес процеси. Тя участва активно в създаването на дългосрочната стратегия на Софарма Трейдинг, осигуряването на стабилен растеж и допълнителна стойност с фокус върху технологичните възможности и дигиталните решения.

Петя Ангелова
Главен директор Финанси

Петя е професионалист с нас 20 години опит в областта на счетоводството, финансите и управлението на проекти. Кариерния си път започва като счетоводител, но благодарение на опита си, се издига до позицията Финансов мениджър и Главен счетоводител на „Болкан Минерал и Майнинг“ ЕАД. В периода 2007-2019 г. е част от ключовия мениджърски екип на групата на Swissport – най-големият независим доставчик на наземно обслужване в световен мащаб. В Swissport Bulgaria e заемала позициите на Финансов директор, а в последствие и на Оперативен директор. Петя е била и Главен изпълнителен директор на Swissport Kazakhstan. В последните 2 години от кариерния си път в Swissport International ръководи глобални проекти, обхващащи цялата мрежа на групата в над 50 държави. Управлявала е и проекти на ниво група в „Aviapartner Holding“ - един от водещите независими доставчици на наземно обслужване в Европа с централен офис в Брюксел.

Илиана Бянова
Главен директор Право, риск и съответствие

Илиана е професионалист с над 10 години опит в областта на правото и регулациите, като е заемала различни ръководни и консултантски позиции. Зад гърба си има редица успешни сделки и реализирани проекти. Тя се присъедини към Софарма Трейдинг през 2020 г. от екипа на Първа инвестиционна банка, където в ролята си на Главен директор Правни дейности и нормативно съответствие е част от висшия мениджмънт. Постиженията и експертизата на Илиана я нареждат сред най-влиятелните юристи в бизнеса в Централна и Източна Европа според класацията The Legal 500.

Мая Тасева
Главен директор
Човешки ресурси

Мая е доказан експерт с над 20 години опит. Има богата експертиза в разработването на програми и стратегии в областта на човешките ресурси в съответствие с бизнес целите и резултатите на организацията. През годините е заемала различни управленски позиции в редица международни компании, сред които Coca-Cola HBC, Orbitel, Bulstrad Life – Vienna Insurance Group. Към нас се присъедини през 2020 г. от Carlsberg България, където е била Директор Човешки ресурси.