Контакти - Софарма Трейдинг АД

Контакти

Централен офис

1756 София, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, етаж 12.

Тел: +359 2 81 33 660

office@sopharmatrading.bg

Отдел Обслужване на клиенти
Връзки с инвеститори

Гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда, „А”, ет. 12

Тел: +359 2 81 33 660

ir@sopharmatrading.bg

Форма за контакт

Връзката с Вас е важна за нас, затова ако имате въпроси или нужда от съдействие, пишете ни.

  *Задължително поле

  Съгласен/а съм моите лични данни (имена; e-mail адрес; телефон; име на компания), предоставени от мен с настоящото запитване, да бъдат обработвани от „Софарма Трейдинг“ АД с цел отговор на запитването и последваща комуникация между мен и „Софарма Трейдинг“ АД в тази връзка и при спазване на приложимото законодателство за защита на личните данни. Известно ми е, че мога по всяко време да оттегля съгласието си, като изпратя уведомление в свободен текст до „Софарма Трейдинг“ АД, както и да поискам информация относно обработването на личните ми данни и свързаните ми с това права, като се обърна към „Софарма Трейдинг“ АД чрез адреса и/или e-mail адреса на дружеството, посочени в Политиката за поверителност.  Уважаеми посетители на уебсайта,

  Уведомяваме ви, че, считано от 28.04.2021г. новата интернет страница на „Софарма Трейдинг“ АД, от която ще може да получавате актуална информация и материали във връзка с дейността на дружеството, ще бъде с променен домейн адрес, а именно - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (вместо досегашния www.sopharmatrading.bg ). В случай че продължите да използвате стария домейн адрес на дружеството, ще се осъществява автоматично препращане към настоящата интернет страница.

  Dear website visitors,

  We hereby inform you that, as of 28th April, 2021 the new corporate website of Sopharma Trading AD, from which you will be able to receive up-to-date information and materials in connection with the company's activities, will have a changed domain address, namely - www.sopharmatrading.com/?lang=bg (instead of the current www.sopharmatrading.bg ). If you continue to use the company's old domain address, you will be automatically redirected to this website.