Контакти - Софарма Трейдинг АД
Софарма Трейдинг - Контакти

Контакти

Централен офис

1756 София, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, етаж 12.

Тел: +359 2 81 33 660

[email protected]

Отдел Обслужване на клиенти
Връзки с инвеститори

Гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда, „А”, ет. 12

Тел: +359 2 81 33 660

[email protected]

Форма за контакт

Връзката с Вас е важна за нас, затова ако имате въпроси или нужда от съдействие, пишете ни.

    *Задължително поле

    Съгласен/а съм моите лични данни (имена; e-mail адрес; телефон; име на компания), предоставени от мен с настоящото запитване, да бъдат обработвани от „Софарма Трейдинг“ АД с цел отговор на запитването и последваща комуникация между мен и „Софарма Трейдинг“ АД в тази връзка и при спазване на приложимото законодателство за защита на личните данни. Известно ми е, че мога по всяко време да оттегля съгласието си, като изпратя уведомление в свободен текст до „Софарма Трейдинг“ АД, както и да поискам информация относно обработването на личните ми данни и свързаните ми с това права, като се обърна към „Софарма Трейдинг“ АД чрез адреса и/или e-mail адреса на дружеството, посочени в Политиката за поверителност.