Вписване на Изпълнителен директор на Софарма Трейдинг АД в Търговския регистър - Софарма Трейдинг АД

Вписване на Изпълнителен директор на Софарма Трейдинг АД в Търговския регистър

Уважаеми дами и господа,

В продължение на уведомлението от 20.09.2021 г. за промените в управлението на „Софарма Трейдинг“ АД, бихме искали да Ви информираме, че с решение под номер 20210928172413 от дата 28.09.2021 в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, г-н Огнян Донев е вписан като Изпълнителен директор на „Софарма Трейдинг“ АД.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts